Kunstgræsbaner

Med kunstgræs får fodboldspillerne en bane, der er mulig at benytte længere i yderperioderne på året. Kunstgræsset er – modsat naturligt græs – ikke i risiko for at blive revet i stykker i det vejr, der præger ydersæsonerne og vintermånederne. Kunstgræs kræver stadig korrekt opbygning af underlaget, ligesom varme i banen er en nødvendighed, hvis spillet skal kunne foregå i minusgrader for at forhindre en frossen bane.

Levetiden for et kunstgræsfelt afhænger af vedligeholdelsen, og hvor ofte og intensivt, der spilles på underlaget. I gennemsnit kan du regne med, at en kunststofbane holder 10 år. Herefter er det muligt, at det øverste lag skal gennemgå en reparation, der sikrer, at banen igen bliver så god som ny. Kunstgræs er en løsning, der forlænger spilleperioden, men kræver rigtig vedligeholdelse for at holde banen på et acceptabelt niveau.